top of page

KOSTKA BRUKOWA  *  KRUSZYWA   *  USŁUGI KOPARKĄ, ŁADOWARKĄ 

Wacker.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Rozwój firmy KOSTEX” mająca na celu rozwój firmy Kostex Rafał Czerepiński zajmującej się usługami brukarskimi i ziemno-budowlanymi poprzez zwiększenie zatrudnienia o 1,6 etatu i zakup maszyny. Cel będzie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną i utrzymany przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, utworzenie dodatkowych miejsc pracy, zakup ładowarki.

________________________________________________________________________________________

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Inwestycja – zakup koparko-ładowarki oraz zagęszczarki” mająca na celu rozwój firmy KOSTEX Rafał Czerepiński poprzez zakup maszyn do wykonywania prac ziemnych i układania kostki brukowej oraz zwiększenie zatrudnienia o 1,6 etatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, utworzenie dodatkowych miejsc pracy, zakup koparko ładowarki i zagęszczarki.

bottom of page